Komunikat dotyczący rekrutacji uczestników projektu, w którym status na rynku pracy decyduje o kwalifikowalności

03.09.2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że od dnia 04.09.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, w którym status na rynku pracy decyduje o kwalifikowalności, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy wymagać zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu. Sytuacja dotyczy przede wszystkim projektów przewidujących aktywizację zawodową uczestników realizowanych w ramach celu tematycznego 9.

Ponadto IZ RPOWP przypomina, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanymi pismem z dnia 29.07.2020r., znak: DZF-II.7640.3.2020DZF-II.7640.3.2020.MC.

Treść komunikatu do pobrania (PDF 158 kB)

Poleć innym: