Komunikat dotyczący terminu ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

31.01.2018

Typ projektu: Inwestycje służące przejściu z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych głównie w zakresie świadczeń realizowanych w POZ ukierunkowanych na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci (...)

Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością pozyskania danych statystycznych niezbędnych do ogłoszenia warunków ww. konkursów, zmianie ulega planowany termin ich ogłoszenia (zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Załącznik do Uchwały Nr 258/3527/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r.), termin ten założono odpowiednio na: grudzień 2017 r. oraz styczeń 2018 r.

Konkursy w ww. zakresie zostaną uruchomione niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych informacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pełna treść komunikatu (PDF 436 kB)

Poleć innym: