Komunikat dotyczący terminu złożenia ankiet trwałości projektów

31.03.2021

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 informuje, że z uwagi na panującą sytuację związaną z COVID-19 oraz na mocy Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 694 z późniejszymi zmianami), zostaje wydłużony termin na złożenie ankiet trwałości projektów do 30 kwietnia 2021 r.

Poleć innym: