Komunikat dotyczący zmiany regulaminu konkursu i załączników naboru wniosków na projekty z zakresu kształcenia zawodowego młodzieży

04.10.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu z poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zaktualizowano załączniki do regulaminu: Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS), Załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Szczegóły dotyczące zmian znajdują się na stronie naboru.

Poleć innym: