Komunikat dotyczący zmiany regulaminu prac KOP (EFS)

06.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS, stanowiący załącznik nr 1 do poniższych regulaminów konkursów:

  • RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16
  • RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16
  • RPPD.03.03.01-IZ.00-20-003/16
  • RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/16
  • RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/16
  • RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/16 (zał. nr 1 do części EFS)
  • RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00.20-001/16 (zał. nr 1 do części EFS)
  • RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00.20-001/16 (zał. nr 1 do części EFS)

Pełna treść komunikatu ze wskazaniem zmian (329 kB)

Poleć innym: