Komunikat dotyczący zmiany Wzoru wniosku o dofinansowanie RPOWP (EFS)

04.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2 udostępniona 29 listopada 2017, zmianie uległ Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Zmiany dotyczą sekcji VIII Oświadczenia, gdzie wprowadzono oświadczenie o świadomości skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w regulaminie konkursu oraz zmieniono treść oświadczenia związanego z wyborem partnerów.

Nowy wzór wniosku obowiązuje dla konkursów/naborów ogłoszonych po 2 września 2017.

Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS), w tym Wzór wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

Poleć innym: