Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego

09.08.2017

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego  

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż zmianie uległ Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego.

Zmiana Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego polega na zastąpieniu obecnego zapisu, o którym mowa w punkcie 8.2 „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 473 000,00PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).” zapisem o treści: „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 587 971,56 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

 

Poleć innym: