Konkurs Komisji Europejskiej. Dla międzynarodowych partnerstw z UE

20.08.2020

Do 7 września 2020 roku można składać wnioski w naborze, ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Można w nim otrzymać dofinansowanie na ponadnarodowe partnerstwa, które pomogą przezwyciężyć pandemię i odbudować gospodarkę.

Na konkurs mogą się zgłaszać ponadnarodowe partnerstwa władz regionalnych (w tym uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry, przedsiębiorstwa). Powinni w nich uczestniczyć przedstawiciele co najmniej czterech krajów Unii Europejskiej.

Mają dotyczyć czterech obszarów, a są to:

  • COVID-19: wdrażanie innowacji, które zahamują pandemię (np. produkty medyczne, urządzenia do walki z COVID-19),
  • ekonomia zrównoważonego rozwoju w zdrowiu: modele biznesowe o obiegu zamkniętym dla produktów i usług medycznych (np. gospodarowanie odpadami medycznymi),
  • zrównoważona i cyfrowa turystyka: innowacyjne rozwiązania na rzecz odbudowy i rozwoju turystyki (w tym turystyki neutralnej dla klimatu i turystyki kulturowej) poprzez nowe technologie, koncepcje usług i modele biznesowe. Partnerstwa mogą obejmować zarówno sektor prywatny (w tym start-upy), sektor publiczny, jak i partnerstwa publiczno-prywatne,
  • technologie wodorowe w regionach wysokoemisyjnych: innowacyjne rozwiązania oparte na technologii wodorowej, które odpowiadają na specyficzne wyzwania regionów intensywnie emitujących dwutlenek węgla (np. poprzez przekształcenie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych).

Budżet naboru wynosi 400 tysięcy euro na rozwój czterech partnerstw tematycznych (do 100 tys. euro na jedno partnerstwo).

Więcej informacji i dokumentacja na stronie Komisji Europejskiej

 

Poleć innym: