Konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

09.03.2023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) w terminie od dnia 11.04.2023 roku do dnia 07.06.2023 roku do godz. 15.30.

Wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami, o których mowa w części VII Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, należy złożyć w formie:

  • papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 022 (Kancelaria ogólna) lub
  • dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem skrzynki ePUAP na adres: /p7w201lcig/SkrytkaESP

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 07.06.2023 roku o godz. 15.30.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wraz z załącznikami:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 2 – Warunki dostępu

Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR

Załącznik nr 4 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków

Załacznik nr 5 - Kryteria wyboru LSR

Załącznik nr 6 – Formularz: karta oceny wniosku o wybór LSR

Załącznik nr 7 – Formularz: karta oceny LSR dla członka komisji

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Umowa Ramowa

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonu (85) 66 54 716 lub (85) 66 54 718. Pytania na temat konkursu należy kierować na adres: RLKS@podlaskie.eu.

Poleć innym: