Konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

09.03.2023

10.01.2024

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Województwa Podlaskiego w ramach interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ustaliło:

  1. wysokość środków na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR dla poszczególnych LSR, zgodnie z załącznikiem „Wysokość środków dla LGD w województwie podlaskim w ramach PS WPR”,
  2. łączną wysokość środków przeznaczonych na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR w kwocie 28 112 500 EUR.

Wysokość środków dla LGD w województwie podlaskim w ramach PS WPR (XLSX 20 kB)

8.12.2023

W dniu 7 grudnia 2023 r. uchwałą nr 46/2023 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przyjęto listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie podlaskim.

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie podlaskim (PDF 110 kB)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) w terminie od dnia 11.04.2023 roku do dnia 07.06.2023 roku do godz. 15.30.

Wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami, o których mowa w części VII Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, należy złożyć w formie:

  • papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 022 (Kancelaria ogólna) lub
  • dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem skrzynki ePUAP na adres: /p7w201lcig/SkrytkaESP

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 07.06.2023 roku o godz. 15.30.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wraz z załącznikami:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 2 – Warunki dostępu

Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR

Załącznik nr 4 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków

Załacznik nr 5 - Kryteria wyboru LSR

Załącznik nr 6 – Formularz: karta oceny wniosku o wybór LSR

Załącznik nr 7 – Formularz: karta oceny LSR dla członka komisji

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Umowa Ramowa

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonu (85) 66 54 716 lub (85) 66 54 718. Pytania na temat konkursu należy kierować na adres: RLKS@podlaskie.eu.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 354/6777/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. przyjął Wykaz ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wykaz ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pobierz plik

 

Prezentacje ze spotkania z LGD w dniu 12.04.2023 r.:

Prezentacja LGD EFRR

Prezentacja LGD FES +

Prezentacja dot. RLKS 2021-2027

Prezentacja PS WPR

Pytania i odpowiedzi które wpłyneły w związku z ogłoszonym konkursem

zestawienie pytań i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi w zakresie EFS+ (PDF 186.98kB)

Pytania i odpowiedzi AKTUALIZACJA 18.05.2023

Pytania i odpowiedzi - AKTUALIZACJA 29.05.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 344/6576/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokument został opublikowany na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 funduszeuepodlaskie.eu

Aktualizacja załącznika nr 4 Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR dotyczy zmiany trybu podziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i została przekazana do stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako IZ PSWPR 2023-2027.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR

Poleć innym: