Konsultacje dotyczące konkursu na usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

02.10.2020

Informujemy o konsultacjach indywidualnych, dotyczących trwającego naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie m.in. na usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wsparcie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, działania skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje oraz dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie ogłoszenia o naborze

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Referatu Wdrażania Włączenie Społeczne:

  • Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254,
  • Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
  • Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
  • Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,
  • Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 252
  • Urszula Kosińska, tel. (85) 66 54 273,
  • Monika Janowska, tel. (85) 66 54 259
  • Monika Roszkowska, tel. (85) 66 54 252

lub kontaktu mailowego pod adresem integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: