Konsultacje kryteriów do Działania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

14.03.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia do konsultacji kryteria wyboru projektów do Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na załączonym formularzu, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r.

Formularz uwag (DOCX 65 kB)

Kryteria wyboru projektów do Działania 1.4.1 (DOCX 483 kB)

Poleć innym: