Konsultacje kryteriów do Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

14.03.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia do konsultacji kryteria wyboru projektów do Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na załączonym formularzu, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r.

Formularz uwag (DOCX 65 kB)

Kryteria wyboru projektów do Działania 8.1

Poleć innym: