Konsultacje społeczne projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

12.02.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu
Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Konsultacje będą trwały od 15 lutego 2016 roku do 6 marca 2016 roku

Projekt Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 dostępne są na stronach internetowych: www.rpo.wrotapodlasia.pl (w zakładce Zapoznaj się z prawem lub dokumentami/Programowe) oraz https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/  (w zakładce Wybory, referenda i konsultacje społeczne/Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPT).

Z ww. dokumentami można się również zapoznać w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, gdzie są one wyłożone do wglądu.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: transport@wrotapodlasia.pl
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
  • bezpośrednio do Kancelarii Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, pokój 20.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok.

 

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 6 marca 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Projekt Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 8.02 MB);
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.76 MB);
  3. Formularz konsultacyjny (DOCX 445 kB).
Poleć innym: