Krajowy Plan Odbudowy. Zgłoś projekt!

24.09.2020

Krajowy Plan Odbudowy będzie kompleksowym programem reform i projektów strategicznych, który pozwoli polskiej gospodarce na odbudowę po pandemii. Do 30 września Ministerstwo Rozwoju czeka na pomysły, które mogą zostać objęte tym planem.

Jednym z elementów pakietu działań antykryzysowych, zaproponowanych przez Komisję Europejską, jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jego celem jest wsparcie państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią wirusa Covid-19 poprzez zapewnienie finansowania reform i inwestycji wpisujących się w strategiczne obszary z punktu widzenia Komisji Europejskiej, tj. transformację cyfrową i środowiskową.

Polska może w ramach RRF otrzymać 57,3 mld euro, z tego:

  • 23,1 mld euro w formie dotacji,
  • 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Jednak warunkiem uzyskania tej pomocy jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, w który włączyć się może każdy z nas.

Na stronie http://planodbudowy.gov.pl gotowy jest formularz, który należy wypełnić. Pomysł może dotyczyć wielu obszarów. To m.in. wzrost umiejętności pracowników, zwiększanie aktywności zawodowej, poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, innowacyjność gospodarki, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji, infrastruktura energetyczna, transportowa, infrastruktura gospodarki cyfrowej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa klimatu inwestycyjnego i regulacji gospodarczych czy dbanie o zrównoważony rozwój regionalny. Ale można dodać również pomysł nieujęty wprost w formularzu, z dowolnego zakresu tematycznego. Trzeba oczywiście uzasadnić swój projekt, np. wskazując, jak zbuduje on odporność gospodarczą lub społeczną kraj

W czwartym kwartale tego roku poznamy wstępny projekt KPO. Do końca kwietnia 2021 roku nasz kraj przekaże go do Komisji Europejskiej.

Formularz zgłaszania projektów

Poleć innym: