Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

12.07.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, jako Instytucja Pośrednicząca RPOWP na lata 2014-2020 podaje do wiadomości listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 43 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (DOC 96 kB)

Poleć innym: