Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Poddziałania 7.2.1

11.06.2018

Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach Osi VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF 714 kB)

Poleć innym: