Lobbujemy za PO Polska Wschodnia. Wśród regionów Europy

04.10.2019

Przedstawiciele województwa podlaskiego wzięli udział w spotkaniu Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego CPMR, które odbyło się w dniach 1-2 października w Brukseli. Podczas obrad, przy okazji rozmów o polityce spójności, reprezentanci Podlaskiego podkreślali konieczność kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+.

W trakcie spotkania Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy, w którym uczestniczyła między innymi Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podsumowano dotychczasowe działania Komisji, dyskutowano również o planach na przyszłość, w szczególności w obszarze transportu, energii i klimatu oraz gospodarki morskiej. Rozmawiano także o włączeniu kolejnych regionów w skład Komisji.

Tematem rozmów było także wzmocnienie wkładu regionów członkowskich w dyskusje polityczne na poziomie europejskim, w tym – o przyszłości polityki spójności. W tym kontekście członek Komitetu Wykonawczego z ramienia Podlaskiego zaprezentował stanowisko, przyjęte przez Komisję ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Województwo podlaskie od 2002 roku należy do CPMR, jednej z najprężniej działających organizacji międzynarodowych, lobbujących na rzecz regionów peryferyjnych. Skupia około 150 regionów z 25 państw leżących w basenach mórz Europy, zamieszkałych przez blisko 200 mln osób. W jej ramach działa sześć tzw. komisji geograficznych, Podlaskie jest członkiem Komisji Morza Bałtyckiego.

Członkowie Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego.

Poleć innym: