Michałowo, Gródek i Zabłudów będą współpracować w dziedzinie energetyki odnawialnej

08.11.2017

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek i wójt Gródka Wiesław Kulesza w obecności Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno i starosty powiatu białostockiego Antoniego Pełkowskiego podpisali w Michałowie, 7 listopada, list intencyjny dotyczący współpracy samorządów w dziedzinie energetyki odnawialnej.

W wydarzeniu wzięli też udział Maciej Ciszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej i Lutz Ribbe z Komitetu Społeczno-Ekonomicznego UE i fundacji Euronatur.

Samorządowcy zadeklarowali chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz stworzenia lokalnego systemu energii cieplnej i elektrycznej, który będzie oparty na lokalnych zasobach energii, a także infrastrukturze (już istniejącej i tej, która powstanie w przyszłości) wykorzystującej energię odnawialną. Te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, obniżenie kosztów korzystania z energii, a także ochronę środowiska i poprawienie jakości powietrza. Przedstawiciele samorządów uważają, że inwestowanie w odnawialne źródła energii to właściwy kierunek działań, który w przyszłości sprawi, że podlaskie gminy staną się samowystarczalne energetycznie.

– Doświadczenia z regionu pokazują, że tylko przy silnej reprezentacji, gdy kilka gmin współpracuje razem jest szansa na lepsze pomysły, na lepsze rozwiązania, by jak najwięcej działań z OZE trafiało do mieszkańców – powiedział wicemarszałek Maciej Żywno. – Na poziomie powiatu nie mamy takich podmiotów, które odpowiadałyby za rozwój energetyczny. Łączymy siły gmin, a powiat wydaje się dobrym patronem tego przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, by w całym województwie takim patronem nad rozwojem energetycznym stały się powiaty.

Starosta białostocki Antoni Pełkowski potwierdził, że widzi rolę powiatu jako mentora, który pomaga gminom. Ma też nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać i do tej inicjatywy dołączą wszystkie gminy z powiatu białostockiego.

Wicemarszałek Żywno przypomniał również, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest ponad 760 mln zł na działania związane z gospodarką niskoemisyjną, w tym OZE. Mówił też o wspieraniu klastrów energii.

Jeden z nich powstał właśnie w Michałowie, na bazie biogazowni i instalacji fotowoltaicznej, które otrzymały dofinansowanie z RPOWP 2007-2013. Zaopatruje on w energię część obiektów w mieście. Klaster ma w planach kolejne inwestycje w energię elektryczną, cieplną i uzbrojenie terenów pod inwestycje, znajdujące się w pobliżu tych instalacji. Dadzą one miastu nowy impuls rozwojowy i przyciągną przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z tańszej energii.

Również w Rybołach, w gminie Zabłudów, działa biogazownia, która może stać się dobrą podstawą do rozwijania działalności związanej z energetyką odnawialną w gminie.

Tego typu inwestycje mogą stać się ważnymi elementami lokalnego systemu energetycznego, który chcą stworzyć podlascy samorządowcy.

Spotkanie zakończyła wizyta w michałowskiej biogazowni.

 

 

 

Poleć innym: