Mniej osób bezrobotnych w gminach: Augustów i Płaska

31.03.2021

Dzięki 1,3 mln zł dotacji z funduszy europejskich zostaną zrealizowane trzy projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych. W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego umowy w tej sprawie podpisali w środę (31.03) marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś.

Dotację otrzyma Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (SISG).  Przeznaczy ja na trzy projekty gdzie wsparcie otrzymają 72 osoby z gminy i miasta Augustów oraz gminy Płaska. Będą to aktualni uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Augustowie (CIS) jak też nowe osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, instruktora pracowni zawodowych oraz  opiekuna – animatora zajęć CIS. Odbędą szkolenia i praktyki zawodowe, które po ukończeniu projektu zapewnią im znalezienie zatrudnienia na rynku pracy w firmach zewnętrznych lub utworzonych przez SISG miejscach pracy. Szkolenia i praktyki będą dopasowane do predyspozycji osób biorących udział w projekcie i do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

W ramach pracowni usługowej 

Uczestnicy będą angażowani do zajęć w następujących kierunkach: handlowy, hotelarski, opiekuńczy i remontowo-budowlany. 

W ramach pracowni gastronomicznej 

Uczestnicy będą angażowani do praktyk, które będą odbywały się w zapleczu gastronomicznym, połączonym z małą kawiarenką, które powstanie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 – siedzibie Centrum Integracji Społecznej, a także w ramach cateringów wykonywanych na zewnątrz. 

W ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni 

Uczestnicy będą angażowani głównie do zleceń zewnętrznych przy usługach sprzątania i pielęgnacji zieleni – głównie na rzecz miasta. 

Działania przewidziane w projektach będą realizowane do lutego 2022 roku.

W ramach podpisanych umów zostanie przyznana dotacja w wysokości 1,3 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Wartość całkowita trzech realizowanych projektów to ponad 1,6 mln zł. Zostały one zgłoszone w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Kanał Augustowski. 

Poleć innym: