Nabór na kapitał obrotowy. Czekamy na wersje papierowe wniosków

24.06.2020

Wszyscy wnioskodawcy, którzy poprzez generator złożyli wniosek w konkursie na dofinansowanie kapitału obrotowego, muszą teraz dostarczyć do urzędu wersję papierową wniosku.

Dokumenty papierowe przynosimy w dwóch egzemplarzach – jeden to oryginał, drugi kopia, każdy z dwoma załącznikami. Można je przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do czwartku, 25 czerwca, do godz. 15.30. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane w urzędzie!

Można też dokumenty przesłać pocztą, decyduje data nadania – do czwartku, 25 czerwca. Ale bez ograniczeń godzinowych. Jeśli więc ktoś w czwartek nie zdąży przynieść dokumentów do urzędu do godz. 15.30, może jeszcze tego samego dnia wysłać je pocztą. Byleby zdążył w dniu 25 czerwca.

Przypominamy, że koniecznie trzeba sprawdzić sumę kontrolną wydrukowanej wersji papierowej! Zarówno ta elektroniczna, w generatorze, jak i papierowa muszą mieć taką samą sumę kontrolną.

Tu sprawdzisz, czy wniosek został skutecznie złożony

Poleć innym: