Nabór na kapitał obrotowy. Lista wniosków do oceny

03.07.2020

Publikujemy listę wniosków w konkursie na dofinansowanie kapitału obrotowego w podlaskich firmach, które w pierwszym etapie zostały przekazane do oceny.

Ocenie podlegają wnioski według kolejności wpływu aż do wyczerpania puli w konkursie, czyli 35 mln zł.

Kolejne wnioski są na liście oczekującej. Zostaną przekazane do oceny w miejsce tych z pierwszego etapu, które nie spełnią wymogów.

Listę wniosków oczekujących opublikujemy niezwłocznie po zakończeniu wymogów rejestracyjnych.

Lista wniosków, które trafiły do pierwszego etapu oceny (według sum kontrolnych i kolejności wpływu) (PDF 868 kB)

Poleć innym: