Nabór na kapitał obrotowy. Lista wniosków w systemie

22.06.2020

Jeśli po wysłaniu wniosku, generator nie wysłał potwierdzenia wysłania wniosku, można sprawdzić na liście, którą poniżej publikujemy, czy został skutecznie przesłany.

Na konkurs wpłynęło 13 548 wniosków od 3996 wnioskodawców, co oznacza, że niektórzy wysyłali wielokrotnie ten sam wniosek. Średnia wartość złożonego wniosku wynosi 35,5 tys. zł.

Nie wszyscy podczas składania wniosku otrzymali komunikat z potwierdzeniem złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że wniosek nie przeszedł. Potwierdzenie nie jest obowiązkowe przy złożeniu dokumentów, jest informacją dla wnioskodawcy.

Poniżej publikujemy listę z sumami kontrolnymi wniosków, które zostały skutecznie złożone w tym naborze. Jeśli odnajdziecie Państwo sumę kontrolną swojego wniosku, to oznacza, że wniosek jest prawidłowo zgłoszony.

Teraz wnioskodawcy mają trzy dni na złożenie wersji papierowej wniosku (w dwóch egzemplarzach). Koniecznie trzeba sprawdzić sumę kontrolną wydrukowanej wersji papierowej! Zarówno ta elektroniczna, w generatorze, jak i papierowa muszą mieć taką samą sumę kontrolną. Przypominamy, że jedna firma może złożyć jeden wniosek.

Dokumenty można przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do 25 czerwca, do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla).

Lista sum kontrolnych, w kolejności wpływu (PDF 2,2 MB)

Poleć innym: