Nabór na kapitał obrotowy zakończony. Dalsze informacje

22.06.2020

Nabór wniosków na dofinansowanie kapitału obrotowego w podlaskich firmach, w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, został zakończony. Wpłynęło ponad 10 tys. wniosków, co wyczerpało budżet konkursu. Stąd decyzja o zamknięciu.

Nabór zaczął się 22 czerwca, o godzinie 8.00. O godzinie 9.30 wniosków było ponad 10 tysięcy, wyczerpały one pulę konkursową, dlatego – zgodnie z regulaminem – konkurs został zakończony.

Do 23 czerwca opublikowana zostanie lista sum kontrolnych wniosków, które zostały złożone.

Wnioskodawcy mają trzy dni na złożenie wersji papierowej wniosku. Dokumenty te można przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do 25 czerwca, do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla).

Link do ogłoszenia o naborze

Poleć innym: