Niemal 1 mln 230 tys. zł dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

04.09.2020

Doposażenie kilku pracowni oraz szkolenia, warsztaty, staże dla słuchaczy, ale też nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (CKU), to zakres projektu, który zostanie dofinansowany z funduszy unijnych. Umowę na dotację podczas piątkowej (04.09) konferencji podpisali marszałek Artur Kosicki oraz Bożena Krasnodębska, dyrektor CKU i Stanisława Kozłowska, skarbnik Miasta Białystok.

Budżet projektu złożonego przez Miasto Białystok, którego jednostką jest CKU, to ponad 1 mln 296 tys. zł, z czego niemal 1 mln 230 tys. zł wyniesie dofinansowanie.

 - Bardzo się cieszę, że możemy wesprzeć finansowo także Miasto Białystok – podkreślał podczas konferencji marszałek Kosicki zaznaczając, że od początku kadencji obecnego zarządu województwa beneficjent ten otrzymał na realizację tylko projektów o charakterze edukacyjnym kwotę dofinasowania unijnego wynoszącą łącznie ponad 60 mln zł. - Na niecałe dwa lata to znaczna suma i widać, że te pieniądze na siebie pracują, co nas bardzo cieszy – mówił marszałek. - Białystok jest miastem wojewódzkim i zależy nam, żeby rozwijał się prężnie. 

Tym razem dotacja przeznaczona została na realizację projektu „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”. Zakłada on indywidualne doradztwo zawodowe dla słuchaczy CKU oraz praktyki i staże zawodowe. Planowane są także szkolenia i warsztaty, w tym m.in. kreatywności zawodowej, kompetencji kluczowych, czy przedsiębiorczości. Specjalistycznymi kursami objęci zostaną także nauczyciele CKU.

- Ten projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – wyjaśniła  Bożena Krasnodębska, dyrektor CKU, dodając, że placówka, którą kieruje, powołana w 2005 r., stale korzysta z dotacji przyznawanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Podkreśliła także, że szkolenia dotowane w ramach projektu skierowane są w szczególności do osób pozostających bez pracy, które chcą się przekwalifikować, bądź zdobyć zawód i wejść na rynek pracy, ponieważ „z różnych powodów na tym rynku pracy nie są”. 

Ponad 50 proc. dofinansowania będzie przeznaczona na doposażenie i adaptację pomieszczeń czterech pracowni - metrologii (zawody mechaniczne), hydrografiki (zawody związane z grafiką komputerową i obrazowaniem), multipracowni (zawody informatyczne, projektowanie na potrzeby obrabiarek sterowanych numerycznie i grafiki) oraz pracowni przedsiębiorczości.

- Sprzęt i środki dydaktyczne starzeją się, nowe doposażenie da szansę na lepszą jakość edukacji zawodowej w CKU – zaznaczyła Krasnodębska.

Projekt będzie realizowany do 2022 r.

Poleć innym: