Niemal 4,5 mln zł z funduszy europejskich na e-usługi w powiecie białostockim

15.12.2022

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu oraz rozbudowę platformy elektronicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku. Umowy w tej sprawie podpisali we wtorek, 13 grudnia, Marek Malinowski, członek zarządu województwa ze starostą białostockim Janem Bolesławem Perkowskim oraz jego zastępcą Romanem Czepe.

– Nam, jako Zarządowi Województwa Podlaskiego, bardzo zależy, żeby e-usługi się sprawnie rozwijały. Myślę, że jest to standard w dzisiejszych czasach. Dzięki temu petenci będą mogli załatwić wiele spraw z domów, co zaoszczędzi ich cenny czas – mówił Marek Malinowski.

Jak przypomniał, projekt e-usługi w urzędzie marszałkowskim jest realizowany od czterech lat. W tym czasie do podlaskich samorządów trafiło 55 mln zł dofinansowania na ten cel.

– 6 grudnia zakończył się kolejny nabór w konkursie na rozwój e-usług w podlaskich samorządach. Rozstrzygnięcie odbędzie w lutym 2023 roku i tutaj pula środków to 10 mln zł– poinformował Marek Malinowski.

Cyfryzacja dokumentacji

I tak dzięki projektowi zdigitalizowane zostaną zasoby geodezyjno-kartograficzne Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Przyczyni się to do podniesienia jakości udostępnianych danych i usprawni współpracę z rzeczoznawcami i geodetami. Wartość tego przedsięwzięcia to niemal 2,8 mln zł, dofinansowanie z funduszy unijnych – przeszło 2,3 mln zł.

– Te pieniądze będą bardzo dobrze skonsumowane, bo posłużą mieszkańcom powiatu białostockiego, choć nie tylko. Skorzystają z nich także architekci, rzeczoznawcy czy geodeci – wyliczał starosta Jan Bolesław Perkowski.

Na inne korzyści płynące z rozwoju e-usług w regionie zwrócił uwagę wicestarosta Roman Czepe.

– Na e-urzędzie ogromnie zyskujemy na jakości, ponieważ widać czy postępujemy w sposób przejrzysty i prawidłowy – podkreślił, dziękując zarządowi województwa za pozytywne rozpatrzenie wniosków.

Sprawniejsza komunikacja

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku z kolei rozbudowana zostanie elektroniczna platforma wraz z katalogiem e-usług. Usprawni to zdecydowanie komunikację urzędu z klientami. Koszt tego przedsięwzięcia to 2,5 mln zł, unijna dotacja – ponad 2,1 mln zł.

Jak poinformował Jan Bolesław Perkowski, będzie tu m.in. stworzona ewidencja cyfrowa dróg.

– Cyfryzacja jest bardzo potrzebna, bo pozwala zaoszczędzić czas, a nie ma chyba nic cenniejszego w naszym życiu niż czas, bo czas to pieniądz – podsumował.

Powiat Białostocki to kolejny beneficjent konkursu dotacji na e-usługi, w którym pula dofinansowania to niemal 20 mln zł. Do tej pory umowy na ten cel podpisali przedstawiciele starostw powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego, a także urzędów gminy Kolno, Sztabin, Łomża oraz miast Bielsk Podlaski i Łomża.

Poleć innym: