Nowa świetlica za unijne pieniądze

07.10.2021

Na czwartkowym posiedzeniu, 7 października, zarząd województwa przyznał blisko 400 tys. zł dofinansowania na projekt zgłoszony przez gminę Kobylin-Borzymy. Dotacja pochodzi z funduszy europejskich.

 

Świetlica będzie służyć mieszkańcom miejscowości Piszczaty-Piotrowięta i Piszczaty-Kończany. Zdegradowany budynek świetlicy jest obecnie wykorzystywany sporadycznie. Nie mogą się tam odbywać spotkania w większym gronie i dlatego, aby mógł być bezpiecznie wykorzystywany przez lokalną społeczność, wymaga przebudowy i remontu.

– Mam nadzieję, że po remoncie będzie tam tętniło życie. Zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne, spotkania, imprezy, znajdzie się miejsce dla seniorów, dzieci czy organizacji pozarządowych – mówił Marek Olbryś.

– Bardzo jest ważne stworzenie miejsc, w których chcą spędzać czas ludzie zarówno młodzi, najmłodsi, jak i nieco starsi – podkreślał wicemarszałek.

Dzięki przedsięwzięciu, które wpisuje się w ramy tzw. małej rewitalizacji, zdegradowany obiekt będzie w pełni wykorzystywany na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu to prawie 600 tys. zł, z czego dotacja pokryje 400 tys. zł. Remont będzie prowadzony przez cały 2022 rok.

Projekt został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Poleć innym: