Nowe inwestycje w gminach: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Mońki, Szumowo i Rutki

29.04.2021

2,5 mln zł z funduszy europejskich przeznaczył w czwartek (29.04) Zarząd Województwa Podlaskiego na inwestycje, zgłoszone w ramach lokalnych grup działania. Dzięki tym dotacjom możliwy będzie remont gminnego kina, biblioteki, budowa bulwarów miejskich, placu zabaw czy wymiana oświetlenia.

Gmina Dąbrowa Białostocka otrzyma 594 tys. zł na przebudowę oraz termomodernizację Kina Lotos przy ulicy Kunawina 1 w Dąbrowie Białostockiej. Koszt tej inwestycji wynosi 1,35 mln zł.

Gmina Goniądz wybuduje bulwary miejskie. Powstaną tam alejkidla pieszych i rowerzystów, zostaną zamontowane altany, drewniane podesty, ławki, oświetlenie. Na bulwarach zostaną również zasiane trawniki. Inwestycja będzie kosztować 646 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 549 tys. zł.

Z kolei Moniecki Ośrodek Kultury zagospodaruje teren wokół swojej siedziby. Przebuduje kanalizację wodociągową, sanitarną i deszczową, wyremontuje schody i wykona podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Zostanie tam utworzona ścieżka edukacyjna, zasadzona zieleń, zamontowane ławki, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, a także podest sceniczny. Inwestycja pochłonie 696 tys. zł, z czego dotacja pokryje 529 tys. zł.

Projekty wpłynęły na konkurs, ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański.

Kolejne trzy projekty pochodzą ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Gmina Szumowo wyremontuje bibliotekę publiczną. Zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1 mln zł, a dotacja pokryje 354 tys. zł.

Gmina Rutki zrealizuje dwa projekty. W ramach pierwszego z nich zagospodaruje działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka, co będzie kosztować 192 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 134 tys. zł. Wybuduje tam plac zabaw na bezpiecznym dla dzieci podłożu, ogrodzenie, a także ułoży kostkę brukową.

Druga inwestycja zakłada montaż 48 punktów świetlnych typu LED oraz wymianę na LED 12 punktów świetlnych na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach, przy Urzędzie Gminy i Domu Kultury w Rutkach-Kossakach oraz na terenie Szkoły Podstawowej i placu zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko. Koszt tego przedsięwzięcia to 536 tys. zł, a dotacja wyniesie 334 tys. zł.

Inwestycje będą kosztować 4,5 mln zł, a dotacje z funduszy europejskich wyniosą 2,5 mln zł.

Poleć innym: