Nowe konkursy. Na usługi społeczne i zdrowotne

30.01.2020

Dodatkowa szansa na otrzymanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego! Zarząd Województwa na posiedzeniu 30 stycznia 2020 roku dodał trzy konkursy do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dodatkowe nabory zostaną ogłoszone w ramach podziałania 7.2.1 (rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Ich rozpoczęcie zaplanowano na lipiec 2020 roku.

Pierwszy z nich ma budżet 10 mln zł, który zostanie przeznaczony na:

  • wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich,
  • działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i umieszczonych w nich dzieci,
  • wsparcie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego,
  • wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi pomocy w codziennym życiu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

Kolejne dwa konkursy będą ogłoszone na projekty wdrażające programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci. Chodzi tu konkretnie o tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji, które świadczyłyby usługi edukacyjne, rehabilitacyjne i wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Jeden z nich przeznaczony jest dla podmiotów z powiatu augustowskiego, monieckiego, sejneńskiego i suwalskiego, a jego budżet to ponad milion zł. Drugi – dla miasta Suwałki, a budżet w tym przypadku wynosi ponad 500 tys. zł.

Poleć innym: