Nowe protezy, urządzenia do autogazu, aplikacje, produkty medyczne. Dzięki dotacjom z RPOWP

19.03.2020

Pięć podlaskich firm otrzyma ponad 8 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na prace badawczo-rozwojowe. Tak zdecydował Zarząd Województwa na dzisiejszym posiedzeniu, 19 marca.

Spółka Imagene.Me przeprowadzi badania rozwojowe nad nowym produktem z dziedziny medycyny spersonalizowanej. Koszt tych badań to blisko 3 mln zł, a dotacja pokryje 2,3 zł.

Firma Scalmax będzie prowadziła badania nad urządzeniem do instalacji autogazu. Wartość tego projektu wynosi 1,8 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP to 1,3 mln zł.

Design Pro Technology dotację w wysokości 2,56 mln zł przeznaczy na prace badawczo-rozwojowe nad egzoprotezami. Projekt kosztować będzie 3,9 mln zł.

Print System zajmie się opracowaniem systemu do rejestracji zdarzeń na dokumentach oraz weryfikacji ich autentyczności w technologii blockchain. Kosz to 2,4 mln zł, dofinansowanie pokryje 1,65 mln zł.

Przedsiębiorstwo „Pora na pola” przeprowadzi badania nad aplikacją do zamawiania produktów spożywczych do domu. Wartość tej inwestycji to 825 tys. zł, dotacja 485 tys. zł.

Projekty te są warte blisko 12 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 8,3 mln zł. Wpłynęły one na konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 1.2.1 RPOWP na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Poleć innym: