Nowoczesna kompostownia i sortownia odpadów w Czerwonym Borze

01.07.2021

O nowoczesne systemy sortowania odpadów i pozyskiwania wartościowego kompostu wzbogacił się Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów (ZPiUO) w Czerwonym Borze prowadzony przez samorząd Zambrowa. Inwestycja o wartości blisko 22 mln zł została dofinansowana z funduszy europejskich w kwocie ponad 12 mln zł. W środowej (30.06) uroczystości otwarcia uczestniczyli wicemarszałek Marek Olbryś wraz z Bogusławem Dębskim, przewodniczącym Sejmiku.

 

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia zmodernizowanego zakładu w Czerwonym Borze

 

- Widać tu imponujący porządek, a decyduje o tym nie tylko wysokość nakładów inwestycyjnych, ale przede wszystkim wiedza, doświadczenie i jakość zarządzania. Widać rękę prawdziwego gospodarza. Tym bardziej, że zakład ten znajduje się w otulinie lasów Czerwonego Boru, a zatem musi ze szczególną troską podchodzić do spraw środowiska – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Dodał, że Czerwony Bór  to jedna z sześciu wielkich instalacji tego typu w województwie. Wicemarszałek podkreślił, że ta inwestycja jest przykładem stałego i konsekwentnego podnoszenia jakości swoich działań.  

Marek Olbryś w imieniu samorządu województwa zapewnił też wspieranie kolejnych przedsięwzięć, które zbliżać będą Czerwony Bór i pozostałe zakłady do europejskich wskaźników odzyskiwania i powtórnego zagospodarowania odpadów: plastiku, metali, szkła, papieru.       

Gospodarze uroczystości skierowali również zaproszenie do Pana Christophera Todda – Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Niestety, nie był możliwy jego osobisty udział w tym wydarzeniu. Z tej okazji Pani Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, przekazała jego uznanie z okazji realizacji tego ekologicznego przedsięwzięcia:

Fundusze europejskie od dwóch dekad wspierają rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce, służącej mieszkańcom oraz środowisku. Dzięki temu projektowi Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze będzie służyć lokalnej społeczności z 26 gmin. Kilkanaście osób otrzyma zatrudnienie, zwiększy się poziom odzysku i przetwarzania odpadów, a tym samym mniej materiałów będzie lądować na składowiskach odpadów. Ten projekt to wyraz solidarności wszystkich obywateli Unii Europejskiej, gdyż 55% kosztów inwestycji to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

ZPiUO w Czerwonym Borze powstał w 2012 roku jako część Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Już po kilku latach burmistrz Kazimierz Dąbrowski i prezes Mieczysław Kaczyński uznali, że niezbędna będzie modernizacja, aby sprostać nowym wymogom prawnym i technologicznym. 

Historia inwestycji, którą obszernie przedstawił Mieczysław Kaczyński, wyglądała chwilami jak bieg z przeszkodami i pod górkę. Decydujące znaczenie miało pozytywne podejście samorządowych władz województwa  poprzedniej i tej kadencji.

– Podziwiam jak dobrze układa się współpraca z samorządami i podmiotami dostarczającymi odpady, które przecież mają wolny wybór partnera – dodał przewodniczący Bogusław Dębski.

Z kolei od Anny Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Mieczysław Kaczyński otrzymał dokument zatwierdzający zmiany w działalności zakładu.        

Krzysztof Janka, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wręczył burmistrzowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu medal i dyplom Polonia Pura, a Mieczysławowi Kaczyńskiemu Honorowy Tytuł Europejskiego Lidera Innowacji.

Goście uroczystości mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem nowych instalacji w zakładzie w Czerwonym Borze.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 21 mln zł brutto, z kolei wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 12 mln zł.

W ramach projektu rozbudowana i zmodernizowana została sortownia oraz kompostownia, a także zakupione wyposażenie instalacji. Dzięki temu zwiększyła się moc przerobowa oraz wydajność instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze oraz wzrosło zatrudnienie.

Wicemarszałek Marek Olbryś przemawia pdoczas uroczystości w Czerwonym Borze

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przekazuje symboliczną tabliczkę z gratulacjami

Maszyna transpotująca odpady w zakładzie w Czerwonym Borze / Waste disposal machine in the plant in Czerwony Bór

Poleć innym: