Nowoczesne kształcenie zawodowe

13.09.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje czterem szkołom zawodowym na modernizację bazy dydaktycznej.

Z funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystają:

  • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży im. Józefa Piłsudskiego (wartość projektu: 997,2 tys. zł, dotacja: 847,6 tys. zł),
  • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie (wartość projektu: 3,9 mln zł, dotacja: 3,3 mln zł),
  • Zespół Szkół nr 1 im. J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (wartość projektu: 2,3 mln zł, dotacja: 1,9 mln zł),
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce (wartość projektu: 1,4 mln zł, dotacja: 1,2 mln zł).

Dzięki dotacjom poprawią się warunki kształcenia zawodowego w naszym regionie, ponieważ projekty zakładają przede wszystkim remonty i modernizację placówek oraz wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt, pozwalający na naukę zawodu w warunkach zbliżonych do tych w prawdziwych zakładach pracy. Największą inwestycję zrealizuje powiat kolneński, który wyremontuje i zmodernizuje budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, dostosuje go też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym elementem inwestycji będzie zakup nowoczesnego parku maszynowego, umożliwiającego prowadzenie zajęć praktycznych. Z projektu, który ma się zakończyć w 2020 roku, skorzysta ponad 160 uczniów ZST w Kolnie.

Zarząd Województwa podjął też decyzję o zatwierdzeniu do realizacji pięciu projektów „miękkich”, związanych z kształceniem zawodowym w szkołach policealnych. Uczniowie tych szkół będą mogli odbyć staże i praktyki u pracodawców, które pozwolą im zwiększyć kompetencje, potrzebne na podlaskim rynku pracy. Łącznie skorzysta z nich aż 189 uczniów z: Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (dofinansowanie: 430,6 tys. zł), Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (dofinansowanie: 907,6 tys. zł), Policealnej Szkoły COSINUS i Policealnej Szkoły COSINUS I (dofinansowanie: 430,6 tys. zł), Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ (dofinansowanie: 84,5 tys. zł), EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej (dofinansowanie: 355,2 tys. zł).

Poleć innym: