O regionalnych programach operacyjnych i Krajowym Planie Odbudowy na konwencie marszałków

09.06.2022

Podczas sesji plenarnej Konwentu Marszałków Województw RP w Sandomierzu, która odbyła się w czwartek, 9 czerwca, Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej (KE), przedstawiła uwagi do projektów programów regionalnych poszczególnych województw. Z kolei Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformował włodarzy regionów o postępach przy wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W spotkaniu tym udział wziął marszałek Artur Kosicki.

Mężczyźni i kobiety siedzą przy stołach ustawionych w literę U.

Emma Toledano Laredo podziękowała wszystkim marszałkom za przesłanie projektów programów regionalnych i zapewniła, że KE stara się odpowiadać na wszelkie uwagi i sugestie jak najszybciej. Przypomnijmy, że program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został przesłany do KE 15 marca br. i obecnie trwają negocjacje dotyczące jego ostatecznych zapisów.

Więcej zielonej i cyfrowej gospodarki

– Liczymy, że programy w latach 2021-27 będą odpowiedzią  na problemy związane z zieloną i cyfrową gospodarką. Polska musi też wzmacniać innowacyjność, odpowiadać na wyzwania związane z pandemią i kryzysem na Ukrainie – mówiła Emma Toledano Laredo.

Dodała, że zapisy w programach muszą jednocześnie odpowiadać priorytetom ustalonym przez Polskę i KE w Umowie Partnerstwa. To podstawowy dokument określający, w jaki sposób zostaną wykorzystane fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027. Łączy oczekiwania Komisji z wyzwaniami wynikającymi z krajowych dokumentów, takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju i strategie sektorowe, które ją realizują.

Kobieta siedzi przy stole

Innowacje w sercu polityki spójności

– Wsparcie innowacji pozostaje w sercu polityki spójności – zapewniła dyrektor ds. wdrażania. – Pomimo wysokich alokacji i dobrych wyników wykorzystania środków od 2004 roku, Polska jest nadal w tyle na tzw. Europejskiej Liście Innowacji. Dlatego koncentrujemy się na ulepszeniu tego wsparcia.

Unia Europejska skupia się też – co powinno mieć odzwierciedlenie w programach regionalnych – m.in. na wspieraniu bioróżnorodności i przechodzeniu na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Komisja oczekuje również, że regiony będą inwestować i kontynuować projekty z poprzednich lat, związane z efektywnością energetyczną i zieloną gospodarką, a także postawią na dekarbonizację transportu publicznego (czyli redukcję gazów cieplarnianych do atmosfery) i zrównoważoną mobilność miejską, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców.

Priorytetowy projekt Podlaskiego w KPO

Minister Grzegorz Puda podziękował KE i dyrektor Emmie Toledano Laredo za akceptację (1.06) KPO. Dokument będzie podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) na strategiczne, z punktu widzenia kraju, reformy. Z tej puli Polska ma otrzymać do dyspozycji około 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek.

Nasz kraj dostanie te pieniądze do końca 2023 r. i będzie miał czas na ich wykorzystanie do 2026 r. Pierwsza transza z KE (ok. 4,2 mld euro) powinna wpłynąć wczesną jesienią 2022 r.

Na wdrażaniu KPO skorzystają wszystkie regiony, w tym Województwo Podlaskie, które zgłosiło do niego 27 projektów.

– Bardzo się cieszymy, że w KPO znalazł się priorytetowy dla rozwoju województwa projekt Doliny Rolniczej 4.0, który jest przedsięwzięciem unikalnym w skali światowej. Zakłada, że Podlaskie, niczym Dolina Krzemowa, stanie się wielkim ekosystemem innowacji technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym. Liderem w kraju, Europie i na świecie – mówił marszałek Artur Kosicki.

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Poleć innym: