O strategii województwa i naborach z RPOWP w Sokółce

06.09.2019

W czwartek (5 września) odbyło się spotkanie poświęcone nowej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego i konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wzięli w nim udział samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu sokólskiego, a także Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, członek zarządu województwa Wiesława Burnos oraz członek rady inwestycyjnej przy marszałku prof. Henryk Wnorowski.

Marszałek Artur Kosicki witając gości podkreślił, że region sokólski jest bardzo ważny dla Zarządu Województwa Podlaskiego. Stąd też dyskusja o tym kluczowym dla rozwoju województwa dokumencie musiała odbyć się także tutaj, w Sokółce. Podziękował też Wiesławie Burnos, członkowi zarządu za pomysł na to spotkanie.

– Strategia jest dokumentem ogólnym. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej i bardziej elastycznie projektować różne działania wspierające rozwój regionu – podkreślił marszałek w swoim wystąpieniu.

Sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego, która jest punktem wyjścia do opracowania nowej strategii przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Lokalne potrzeby

Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca wyzwań związanych z rozwojem Sokólszczyzny. Piotr Rećko, starosta sokólski zwrócił uwagę m.in. na potrzebę realizacji inwestycji związanych z terminalami przeładunkowymi. Zaznaczył też, że niezwykle ważne dla rozwoju są duże inwestycje drogowe, takie jak Via Carpatia i Via Baltica. Z kolei poseł Mieczysław Baszko zwrócił uwagę na atuty powiatu sokólskiego.

Podnoszone były też kwestie związane z nowym programem regionalnym. Samorządowcy chcą m.in. więcej funduszy na odnawialne źródła energii czy tereny inwestycyjne.

– Stoimy przed nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej – powiedział na zakończenie prof. Henryk Wnorowski. – Z pewnością część z tych potrzebnych inwestycji będzie możliwa do realizacji.

Podczas spotkania w Sokółce przedstawiono informacje o naborach konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Mieszkańcy powiatu dowiedzieli się, jakie jeszcze są formy pomocy i jakie cele mogą zrealizować w ramach RPO. Można było zapoznać się z kryteriami naborów i warunkami, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe.

Poleć innym: