Odnawialne źródła energii i energooszczędne lampy

12.07.2018

W czwartek, 12 lipca, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy z Rafałem Pstrągowskim, wójtem gminy Śniadowo oraz Wojciechem Borzymem, burmistrzem Drohiczyna na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Śniadowo wykona 96 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych (82 kolektory słoneczne i 14 paneli fotowoltaicznych). Projekt pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartość tej inwestycji wynosi 1,5 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP – 860 tys. zł.

Gmina Drohiczyn wymieni 367 lamp ulicznych na energooszczędne oraz zainstaluje stację pomiaru zanieczyszczeń. Dzięki nowemu oświetleni nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym spadek emisji gazów cieplarnianych. System pomiaru zanieczyszczeń powietrza, poprzez informowanie społeczeństwa o zanieczyszczeniu, będzie miał na celu podwyższenie świadomości ekologicznej. Koszt projektu to 1,3 mln zł, dofinansowanie z RPOWP – 814 tys. zł.

Poleć innym: