Odnowa krajobrazu czyli dobre samopoczucie mieszkańców

05.08.2020

Oświetlenie uliczne, modernizacje nieużywanych budynków, nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – na środowym posiedzeniu (5.08) Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.

Wsparte projekty dotyczą niezorganizowanych, niedocenianych wcześniej miejsc, którym nadano teraz nowe funkcje. To miejsca, do których będzie się przychodzić z przyjemnością, miejsca wokół których będzie się toczyć życie lokalnych mieszkańców.

Na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu” wsparto następujące projekty:

Gmina Grodzisk przebuduje budynek po byłej szkole, w którym powstanie Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej, będzie to miejsce spotkań lokalnej społeczności. Gmina na ten cel otrzyma 392 351,98 zł.

W gminie Drohiczyn powstanie strefa wypoczynkowo – rekreacyjna, a w niej – ogrody kwiatowe, minisad z drzewami owocowymi, ogrody zapachowe, wiaty, ławki i palenisko. A projekt zostanie wsparty kwotą 393 003,71 zł. 

Z kolei Miasto Siemiatycze stworzy Plac Integracji Społecznej. Będzie to miejsce rekreacji i wypoczynku dostosowanego do potrzeb mieszkańców. Prace obejmują przygotowanie trawników, ścieżek chodnikowych, ogrodzenia i oświetlenia terenu. Zaplanowano również siłownię zewnętrzną i plac zabaw dla dzieci. Dotacja wyniesie 392 998,44 zł.

Gmina Milejczyce przebuduje budynek straży pożarnej w Rogaczach. Budowa dojazdu, miejsc postojowych, instalacji sanitarnej, ciągów pieszych – to zawarto w projekcie, którego celem jest utworzenie miejsca aktywności lokalnej. Gminę wsparto na ten cel kwotą – 388 121,68 zł.

Na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Szlak Tatarski” wsparto następujący projekt:

Gmina Kuźnica zmodernizuje oświetlenie uliczne – budowa linii kablowej oraz słupów oświetleniowych. Mieszkańcy gminy zyskają bardziej estetyczną i bezpieczniejszą przestrzeń. Wartość otrzymanego dofinansowania to 585 670,73 zł.

Te nowe miejsca, nowe przestrzenie tworzone z myślą o mieszkańcach będą im służyć jako przestrzeń do swobodnego odpoczynku, pracy i zabawy. Będą bezpłatne dla wszystkich.

 

Poleć innym: