Opieka dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania

30.12.2021

Osoby starsze lub z niepełnosprawnościami z powiatu suwalskiego i sejneńskiego znajdą opiekę w mieszkaniu w Białej Wodzie. Dzięki temu unikną pobytu w domu pomocy społecznej. Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podpisała w czwartek, 30 grudnia, umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych utworzenia tzw. miejsc pobytu całodobowego ze świadczeniem usług opiekuńczych.

 

Dzięki dotacji Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością w mieszkaniu, które posiada w Białej Wodzie (gmina Suwałki), stworzy cztery miejsca tzw. krótkookresowego pobytu całodobowego. Będą tam również świadczone usługi opiekuńcze. Z tych miejsc korzystać mają osoby, które z powodu wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie mieszkać.

Przedsięwzięcie zapewnia wsparcie osobom ze znaczną niepełnosprawnością w ich środowisku lokalnym i zapobiega umieszczeniu w jednostkach opieki jak Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach – powiedziała Wiesława Burnos. ­– Dla chorych to również okazja do skorzystania z indywidualnie opracowanej i prowadzonej terapii.

Projekt ma być realizowany od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. Został zgłoszony na konkurs Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Jego realizacja ma kosztować 455 tys. zł, z czego dotacja pokryje 425 tys. zł.

Poleć innym: