Po nowe kompetencje zawodowe

08.09.2020

Blisko 5 tys. uczniów oraz ponad 100 nauczycieli rozwinie swoje kompetencje zawodowe i edukacyjne dzięki dofinansowaniu dwóch projektów o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Projekty będą realizowane do jesieni 2023 roku. W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego umowy podpisali wicemarszałkowie Stanisław Derehajło oraz Marek Olbryś.

- Szkoła leśna w Białowieży jest perełką w naszym województwie, dlatego podwoje nasze są zawsze otwarte dla Was – powiedział na wstępie wicemarszałek Stanisław Derehajło. – I cieszę się, że zawsze znajdujecie dobrych partnerów do współpracy, jak chociażby obecna tu dziś z nami Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, z którą podpiszemy kolejną ważną umowę – mówił.

W białowieskim projekcie wsparcie otrzyma 140 uczniów i 9 nauczyciel Technikum Leśnego w Białowieży. Projekt ma charakter działań interdyscyplinarnych łączących kształcenie umiejętności zawodowych związanych z zawodem leśnika oraz kompetencji miękkich jak kreatywność czy praca zespołowa. Działania zakładają nie tylko nauki języków, zajęcia z matematyki czy wsparcie ekspertów zawodowych, ale też np.: wsparcie uczniowskich kółek zainteresowań, staże u pracodawców branży leśnej, stypendia, udział w kursach specjalistycznych czy doposażenie szkolnej terenowej pracowni wraz z pawilonem pszczelarskim.

- Zawsze podkreślam, że szkoła leśna w Białowieży ma tyle umów, co wszystkie szkoły leśne w Polsce razem i zawsze chwalę naszą współpracę z urzędem marszałkowskim – powiedziała Anna Kulbacka, Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży podpisując umowę.

Organem prowadzącym Technikum Leśne w Białowieży jest Minister Środowiska.

Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

Drugi projekt zakłada powstanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego na bazie 33 szkół zawodowych województwa podlaskiego. Prawie 4,8 tys. uczniów oraz 100 nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych uzyska wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego poprzez szkolenia i warsztaty, a nauczyciele także dzięki studiom podyplomowym.

- Wciąż pokutują poglądy stereotypowe, że szkoły zawodowe słabo rozwijają kompetencje. Mamy szansę pokazać je w nowym świetle – mówił Michał Skarżyński z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Projekt zakłada także stworzenie portalu doradczego zapewniającego dostęp do informacji edukacyjnych, wykazu uczelni, opisów kierunków studiów, kursów kwalifikacyjnych, opisów branż, zawodów, stanowisk. Dodatkowo przewiduje programów wsparcia dla szkół, stworzenie i doposażenie 33 Punktów Informacji i Kariery w szkołach,

- Problem jest taki, ze świat się zmienia, pojawiają się nowe, dobrze płatne miejsca pracy w konkretnych zawodach. I nie trzeba z regionu wyjechać. Ale ani rodzice, ani młodzież nie zawsze wiedza, gdzie tego szukać. Chcemy im pomóc – podsumował Bogusław Plawgo – Prezes BFKK.

Obie umowy otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poleć innym: