Podlaskie liderem w Europie. Wizja w praktyce

08.01.2020

Eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską, przedstawili pierwszy projekt rekomendacji, jak utworzyć w naszym województwie Dolinę Rolniczą 4.0. Spotkanie na ten temat odbyło się w piątek, 3 stycznia 2020 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Badanie, prowadzone od kilku miesięcy, ma wykazać, czy Podlaskie ma szansę stać się liderem nowoczesnego rolnictwa w świecie na wzór Doliny Krzemowej w zakresie technologii. Podlaskie – w tej wizji – stałoby się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, opartego na rodzimym know-how.

Eksperci, na zlecenie Komisji Europejskiej, mają za zadanie stworzyć model „ekosystemu innowacji rolno-spożywczej”, oparty na możliwościach i potrzebach regionu, czyli model zakładający efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie. Mają więc nie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy możemy stać się Doliną Rolniczą, ale również, jak to zrobić.

Pierwsze rekomendacje, jeszcze robocze, eksperci zaprezentowali w piątek. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przekazali im swoje spostrzeżenia i opinie, zaproponowali również poszerzenie i rozwinięcie niektórych kwestii.

Poleć innym: