Podpisano umowy na rozwój e-usług

24.11.2022

Łączna kwota dofinansowania z funduszy unijnych to prawie 6 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój usług elektronicznych w czterech podlaskich samorządach: starostwach powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego oraz urzędach gmin Łomża i Kolno. Umowy w tej sprawie wicemarszałek Marek Olbryś i przedstawiciele beneficjentów podpisali w środę, 23 listopada.

Warto dodać, że to tylko część samorządów, które w ramach tego konkursu otrzymają dotację – łącznie jest ich dziesięć, a pula wszystkich pieniędzy to prawie 20 mln zł.

Marek Olbryś podkreślał, że cyfryzacja usług w administracji, to wymóg czasów, co pokazała m.in. pandemia i związane z nią ograniczenie bezpośrednich kontaktów. 

To konieczność,którausprawniaobsługęklientów,w znacznymstopniuprzyśpieszapewneprocedury,ułatwiateżpracęurzędnikom mówiłwicemarszałek. Wprowadzaniausługelektronicznychto usprawnianieadministracji,a przecieżo to namwłaśniechodzi.

Wicestarosta powiatu łomżyńskiego Maria Dziekońska również zaznaczyła, że cyfryzacja w administracji to wymóg codzienności i niejako standard w obecnych czasach.

– Stwarzamy ludziom możliwość załatwienia spraw od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji w formie elektronicznej, co „na dziś” w starostwie powiatowym w Łomży nie jest osiągalne - mówiła. – Ale dzięki programowi w starostwie powstanie wieloportalowa platforma e-usług, dzięki którym będzie możliwe składanie e-wniosków i realizacji e-płatności, będzie e-kolejka oraz e-ankieta i e-newsletter, czyli te moduły, które poprawią funkcjonowanie urzędu – dodała. 

Powiat łomżyński na rozwój e-usług otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,156 mln zł.

Na ten cel do gminy Łomża trafi z kolei ponad 660 tys. zł. Jak podkreślał wójt Piotr Kłys „w tak dynamicznie rozwijającej się gminie, jednym z największych wyzwań jest coraz większa liczba mieszkańców, a w związku z tym elektronizacja usług administracyjnych jest koniecznością”.

Prawie 550 tys. zł na e-usługi otrzyma gmina Kolno. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski jest przekonany, że poprawi to funkcjonowanie urzędu i ułatwi życie mieszkańcom.

– Inaczej będą wyglądały relacje urząd – mieszkaniec w takich obszarach jak składanie wniosków, rozliczenia różnych płatności z tytułu opodatkowania czy wydawanie zaświadczeń – mówił wójt gminy Kolno.

Umowę na dofinansowanie rozwoju e-usług podczas środowego spotkania w imieniu starosty powiatu kolneńskiego podpisała sekretarz powiatu Agnieszka Chrzanowska. Powiat Kolneński na rozwój e-usług otrzymał ponad 3,5 mln zł.

Pieniądze otrzymane w ramach dofinansowania można przeznaczyć m.in. na oprogramowanie, niezbędny sprzęt komputerowy, zakup i wdrożenie potrzebnych systemów informatycznych.

To nie ostatnie pieniądze w tym roku na rozwój usług elektronicznych w administracji samorządowej. Wicemarszałek Olbryś poinformował, że do 6 grudnia można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie takich przedsięwzięć. Do dyspozycji jest jeszcze 10 mln zł.  

Poleć innym: