Polscy naukowcy uczestniczą w badaniach nad koronawirusem

17.08.2020

Komisja Europejska przeznaczy 128 mln euro na 23 projekty badawcze. W trzech z nich biorą udział polscy naukowcy. Projekty koncentrują się na walce z pandemią i jej skutkami.

Wpłynęły one na nabór w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W 23 projektach, które znalazły się na liście, bierze udział 347 zespołów badawczych z 40 krajów, w tym 34 organizacje z 16 krajów spoza UE. W trzech projektach uczestniczą naukowcy z Polski. Realizacja tych projektów umożliwi walkę z pandemią i jej skutkami poprzez m. in. rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, lepsze zrozumienie skutków pandemii oraz analizę grup pacjentów w całej Europie.

Wnioskodawcy mieli mniej niż 4 tygodnie na przygotowanie wspólnych projektów badawczych. Środowisko naukowe zmobilizowało się bardzo szybko.

– Finansowanie kryzysowe z programu „Horyzont 2020” umożliwi naukowcom szybkie opracowywanie rozwiązań dla pacjentów, pracowników opieki, szpitali, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw. Wyniki tych działań pomogą lepiej radzić sobie z zakażeniem koronawirusem i zwiększyć szanse na przeżycie. Tak szybka i zdecydowana mobilizacja społeczności badawczej budzi nadzieję – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Komisji Europejskiej.

We wcześniejszym naborze (rozstrzygniętym w marcu 2020 roku) wyłoniono 18 projektów, które otrzymały 48,2 mln euro na opracowanie diagnostyki, leczenia, szczepionek i zwiększenie gotowości na wypadek epidemii.

Lista projektów zakwalifikowanych w programie Horyzont

Więcej na stronie Komisji Europejskiej

 

Poleć innym: