Pomoc dla siedmiu miast szyta na miarę

11.02.2019

Jesteśmy mocni jako województwo siłą wszystkich miast – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego na spotkaniu z przedstawicielami średnich miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Odbyło się ono w poniedziałek, 11 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Jak przypomniał na spotkaniu marszałek Artur Kosicki, trwa proces aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. To najważniejszy dokument dotyczący polityki regionalnej. Szczególny nacisk jest w nim położony na zrównoważony rozwój całego kraju i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

KRSS wskazuje na dwa obszary, które wymagają szczególnej interwencji na poziomie kraju i regionów. To: obszary zagrożone trwałą marginalizacją (małe miasta i obszary wiejskie) oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (m.in. funkcje gospodarcze, turystyczne, przemysłowe, handlowe, kulturalne, związane z dostępem do szkolnictwa wyższego; istnieje również zagrożenie wyludnieniem). W naszym województwie do takich miast zaliczono: Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówkę, Łomżę, Sokółkę oraz Zambrów. I właśnie przyspieszenie ich rozwoju było tematem spotkania.

Zrównoważony rozwój w praktyce

Na poziomie regionu pracujemy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. W niej musimy określić, w jaki sposób należy wesprzeć w rozwoju te miasta. – Jako samorząd województwa jesteśmy otwarci na rozmowy. Dla nas rozwój tych siedmiu miast jest priorytetowy, zrównoważony rozwój nie może być tylko na papierze, musimy to hasło realizować. Jesteśmy mocni jako województwo siłą wszystkich miast – powiedział Artur Kosicki. I dodał: – Chcemy wspólnie zdiagnozować problemy, omówić potencjały i perspektyw rozwojowe, razem wypracować rozwiązania. Znajdą się one w projekcie aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, której konsultacje planujemy jeszcze w tym roku.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, wyjaśniła, jakie wskaźniki w KSRR zdecydowały o umieszczeniu tych siedmiu miast na liście 122 w kraju, tracących funkcje społeczno-gospodarcze. To m.in. zmiana zarejestrowanej liczby ludności (w latach 2004-2014), liczby bezrobotnych, dochodów własnych w budżetach gminy, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych czy prognoza liczby ludności GUS do 2035 roku.

Miasta znają swoje problemy

– Zakres interwencji będzie dostosowany do potrzeb. W Strategii musimy określić, jak wykorzystać potencjał miast, które Państwo reprezentujecie – powiedziała Joanna Sarosiek.

Przedstawiciele samorządów zapowiedzieli aktywny udział w wypracowaniu rozwiązań. Będą one omawiane podczas kolejnych spotkań roboczych.

– Cieszę się z tego spotkania i czekam na konkretne efekty – zapowiedział Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. – Proszę o poważne potraktowanie naszych miast.

– Mamy zdiagnozowane problemy i wiemy, jak je rozwiązać. Chętnie przedstawimy nasze propozycje – stwierdził Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki.

Reprezentanci samorządów przyznali, że pomoc województwa w przyspieszeniu rozwoju jest jak najbardziej wskazana i oczekiwana.

Poleć innym: