Pomoc dla wykluczonych i najuboższych z regionu

05.06.2019

Regionalny Programu Operacyjny wspiera projekty dotyczące aktywizacji osób wykluczonych, niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem. Pięć takich przedsięwzięć otrzymało dofinansowanie na wtorkowym (04.06 br.) posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach zrealizuje projekt pn. „Rozwiń skrzydła”, który zakłada wsparcie 50 osób zamieszkujących miasto Suwałki oraz powiaty – suwalski, augustowski i sejneński. Pomoc otrzymają osoby doświadczające wykluczenia społecznego. Aby przeciwdziałać temu trudnemu zjawisku w planie są m.in. wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla uczestników, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy i staże zawodowe. Wartość projektu: 900 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 809 tys. zł.

Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach

Ten projekt zrealizuje Fundacja Vita Familiae. Wsparcie otrzyma 90 osób zamieszkujących gminy Łapy, Turośń Kościelna i Poświętne. To mieszkańcy, którzy doświadczają na co dzień wykluczenia społecznego. Pomocy udzieli im Centrum Integracji Społecznej „Przystań” na terenie Łap. W CIS prowadzone będą zajęcia dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej. Dzięki wsparciu uczestnicy otrzymają szansę na powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Wartość projektu: 2,7 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP: 1,8 mln zł.

Od dziś aktywnie przełamuję bariery

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu pomoże 30 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnym z terenu województwa podlaskiego. Receptą na problemy uczestników projektu będą – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, usługi pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowe. Wartość projektu: 538 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 484 tys. zł.

Aktywna integracja w powiecie sejneńskim

Na terenie powiatu wsparcie otrzyma 50 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Pomoc będzie miała formę indywidualnych i grupowych spotkań uczestników z doradcą zawodowym, treningu pracy, szkoleń zawodowych i warsztatów rozwoju osobistego. Wartość projektu: 828 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 745 tys. zł.

Pełni zapału w lepszą przyszłość

Pomoc w ramach tego projektu otrzyma 50 osób z terenu Suwałk, a także powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego. Mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym zostaną objęci indywidualną ścieżką wsparcia, a także skorzystają ze szkoleń i staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy. Wartość projektu przekracza milion złotych, dotacja z RPOWP wynosi 933 tys. zł.

Poleć innym: