Ponad 2 mln zł na rozwój opieki senioralnej w powiecie łomżyńskim i gminie Sokółka

29.09.2022

140 niesamodzielnych osób zyska pomoc wykwalifikowanych opiekunów oraz dostęp do sytemu teleopieki. Na posiedzeniu w czwartek, 29 września, zarząd województwa zwiększył budżet konkursu unijnego na rozwój usług społecznych, dzięki czemu było możliwe dofinansowanie kolejnych dwóch projektów, które pozytywnie przeszły ocenę i były na liście rezerwowej.

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT otrzyma 1,2 mln zł dofinansowania na pomoc dla 40 osób 60+, w tym z niepełnosprawnościami, z powiatu łomżyńskiego. Wsparcie w codziennym życiu zapewnią im opiekunowie, fizjoterapeuci, psycholodzy. A w domach podopiecznych zostanie zainstalowany  system teleopieki, wyposażony m.in. w przycisk SOS czy detektor upadku. Wartość tego projektu to 1,25 mln zł.

– Celem tych przedsięwzięć jest stworzenia takiego systemu opieki, który umożliwi seniorom o ograniczonej samodzielności jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku, w ich miejscu zamieszkania – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Z kolei gmina Sokółka w ramach projektu zapewni opiekę 100 osobom (kobietom w wieku w 60+ oraz mężczyznom 65+).  Podopieczni zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Otrzymają pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i wsparcie emocjonalne ze strony wykwalifikowanych opiekunów, a ponadto zyskają dostęp do centrum teleopieki. Umożliwi on wezwanie pomocy w przypadku nagłych zdarzeń wymagających interwencji. Koszt tej inicjatywy wynosi 876 tys. zł, a dotacja pokryje 829 tys. zł.

Łącznie w tym konkursie dofinansowanie na kwotę 19,1 mln zł otrzymało 13 projektów (licząc z tymi, które właśnie otrzymały dotację). Ich wartość wynosi 21 mln zł.

Poleć innym: