Ponad 31 mln zł dla podlaskich przedsiębiorców!

30.06.2021

Właśnie została opublikowana czwarta i zarazem ostatnia lista 116 pozytywnie ocenionych wniosków od przedsiębiorców o dotację w konkursie unijnym. Zarząd województwa zatwierdzi ją na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Łącznie 1041 firm otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na kapitał obrotowy.

Na czwartej liście znalazło się 116 firm, a ich dofinansowanie wyniesie 3,6 mln zł.

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. Mogły uzyskać jednorazową dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19.  

W pierwszej kolejności oceniane były wnioski od tych firm, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. W marcu poznaliśmy pierwszą listę projektów, które spełniły kryteria konkursowe. Znalazło się na niej 325 firm z dofinansowaniem na 8,8 mln zł. W kwietniu została opublikowana druga lista, a na niej 400 wniosków, których dofinansowanie sięgnęło 12,2 mln zł. W maju (14.05) poznaliśmy trzecią listę, a na niej kolejnych 200 firm z dotacjami na 6,8 mln zł.

- Obiecaliśmy, że dołożymy starań, aby pomóc podlaskim firmom przetrwać pandemię i złagodzić jej negatywne skutki gospodarcze. Słowa dotrzymaliśmy. Wszelkie dodatkowe środki kierowaliśmy właśnie do podlaskich przedsiębiorstw. Dzięki temu udało się uratować 11 tys. firm., prawie 19 tys. miejsc pracy -  podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Dotacje dla firm w ramach tego konkursu wyniosą łącznie ponad 31 mln zł. Skorzysta z nich 1041 przedsiębiorstw.

Nabór stanowił trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory (łącznie z czwartą listą przyznanych dotacji), w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali blisko 220 mln zł: 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego (I edycja), 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy i 31 mln zł na kapitał obrotowy (II edycja). W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory około 11 tysięcy firm.

Lista z czwartą częścią wyników oceny projektów, które znalazły się na Liście projektów przekazanych do oceny po przesunięciu środków (PDF 258 kB)

Więcej informacji na stronie konkursu.

Poleć innym: