Ponad 6,7 mln złotych na rozwój e-usług w podlaskich gminach

27.11.2019

Mieszkańcy trzynastu gmin z naszego regionu już wkrótce będą mogli załatwić większość spraw urzędowych przez Internet. Zarząd województwa przyznał na ten cel 6 mln 728 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ( RPOWP). Szczegóły projektu zaprezentowano we wtorek (26.11) podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, a także wicemarszałek Stanisław Derehajło, Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk.

Uczestnicy konferencji na tle prezentacji

Projekt będzie realizowany w trzynastu gminach - to Kolno, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki oraz miasta Bielsk Podlaski, Grajewo i Łomża. Liderem jest województwo podlaskie.

Marszałek Derehajło podkreślał, że jednym z założeń obecnego zarządu w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest upowszechnienie Internetu jako narzędzia ułatwiającego codzienność.  
- Doprowadzenie Internetu i nauka korzystania z jego dobrodziejstw – to był nasz cel, kiedy rozpoczynaliśmy pracę blisko rok temu. Jednym z elementów tego działania jest właśnie ten projekt – mówił Stanisław Derehajło.- Musimy podążać za nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonującymi we współczesnym świecie, a mieszkańców województwa nauczyć praktycznego wykorzystywania tychże narzędzi – dodał.

 

Uczestnicy konferencji siedzą za stołem

 
Projekt obejmie 192 tys. osób w wyżej wymienionych gminach i umożliwi załatwienie większości spraw urzędowych 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikacje oferujące e-usługi będą też przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkańcy gmin biorących udział w projekcie, część spraw załatwią w całości, a inne częściowo. W tej pierwszej grupie jest osiemnaście e-usług. Należą do nich m.in. opłaty i deklaracje podatku leśnego, od nieruchomości , informacja o stanie rozliczeń mieszkańca/ przedsiębiorcy.

Goście podczas konferencji prasowej

Drogą elektroniczną będzie też można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami za nieruchomości czy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Natomiast dziewięć e-usług przez Internet będzie można załatwić częściowo (pełna lista e-usług w załączonej prezentacji).

Uczestnicy konferencji prasowej


Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk informowała, że projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań urzędu w zakresie cyfryzacji społeczeństwa.

- Stan zaawansowania usług, które planujemy wdrożyć w ramach projektu, czyli załatwianie spraw w całości drogą elektroniczną powoduje, że trudno byłoby to zadanie realizować w skali całego województwa. Dlatego dobraliśmy partnerów i będziemy przecierać szlaki – mówiła Agnieszka Aleksiejczuk.


Projekt będzie realizowany do 2021 r. 

Uczestnicy konferencji prasowej informują o projekcie

Goście podczas konferencji prasowej

Wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Wiesława Burnos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Goście podczas konferencji prasowej

Plansza informacyjna

Plansza informacyjna

Plansza informacyjnaak

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: