Ponad 740 tys. zł na pomoc seniorom i bezrobotnym

29.09.2021

Mieszkańcy gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo otrzymają wsparcie w powrocie do pracy, a starsze osoby z gmin Sokoły i Kobylin-Borzymy zyskają miejsca w klubie seniora. Wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu województwa Marek Malinowski we wtorek, 28 września, podpisali umowy o dofinansowanie tych dwóch projektów z funduszy europejskich.

Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Holos zrealizują projekt, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób w trudnej sytuacji – długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, niepełnosprawnościami. Obejmie on działaniem teren Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, gminy: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo. Uczestnicy skorzystają z porad doradców zawodowych, psychologów, wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 110 tys. zł, dotacja pokryje 88 tys. zł.

– Realizacja tego projektu pomoże ludziom długotrwale bezrobotnym wrócić na rynek pracy. Najważniejsze to przełamać bierność i uczucie rezygnacji, jakie pojawia się w takiej sytuacji. Eksperci pomogą zniwelować te bariery– stwierdził Marek Olbryś.

Z kolei Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zadba o osoby starsze z gmin Sokoły oraz Kobylin-Borzymy. Zaadaptuje pomieszczenia Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach i utworzy w nich Sokolski Klub Seniora. 40 starszych osób będzie mogło w nim aktywnie spędzać czas, a także uczestniczyć w wyjazdach do kin, teatru, w wycieczkach krajoznawczych. Seniorzy zostaną objęci również specjalistycznym wsparciem psychologa, socjoterapeuty, prawnika. Koszt tego projektu wynosi 689 tys. zł, a dotacja pokryje 655 tys. zł.

– Osoby starsze często czują się osamotnione i niepotrzebne. Zajęcia w klubie seniora to szansa na zmianę tego stanu – na zawiązanie nowych znajomości, rozwój zainteresowań – zauważył Marek Malinowski.

Poleć innym: