Ponowna aktualizacja zaleceń MIiR dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach dofinansowanych z EFS

21.09.2018

W nawiązaniu do komunikatów z 29 i 30 sierpnia 2018 roku, przekazujemy kolejną aktualizację Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy, że Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem MIiR oraz zmienionymi dokumentami.

Poleć innym: