Posiedzenie Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania EFS w ramach RPOWP 2014-2020

08.11.2019

Dyskusja nad Strategią Województwa Podlaskiego 2030 w kontekście dobrych praktyk, identyfikowanych barier i potrzeb bieżącego okresu programowania – to główny cel spotkania grupy roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Spotkanie odbywa się w piątek, 8 listopada br. W dyskusji bierą udział m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek

 

Uczestnicy spotkania grupy roboczej ds. EFS

Do dyskusji zaproszono m.in. ekspertów ds. kształcenia, przedstawicieli pracodawców, dyrektorów podlaskich instytucji, a także reprezentantów środowisk osób z niepełnosprawnościami. 

Uczestnicy podczas spotkania grupy roboczej ds. EFS

Rozmowy dotyczą m.in. szkolnictwa wyższego na potrzeby inteligentnych specjalizacji regionu, a także dopasowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dyskutowano też o rozwoju  kompetencji kluczowych i talentów uczniów we wszystkich szkołach i doskonaleniu kadry nauczycieli pod kątem nowoczesnych metod kształcenia.  Jednym z głównych punktów spotkania jest też debata dotycząca aktywizacji zawodowej m.in. osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy. Uczestnicy rozmawiają też o rozwoju oferty kulturalnej edukacyjnej, sportowej i medycznej, a także o wspieraniu rodzin w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

Uczestnicy spotkanie grupy roboczej ds. EFS

Uczestnicy podczas spotkania grupy roboczej ds. EFS

Uczestnicy podczas spotkania grupy roboczej ds. EFS

oprac.ak

Fot. Anna Augustynowicz / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: