Postaw na bioróżnorodność

25.01.2023

W ogłoszonym 24 stycznia naborze z działania 6.3 będzie można tworzyć m.in. tereny wypoczynkowe i ścieżki dydaktyczne

W konkursie Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu przewidziane są inwestycje, które wykorzystują naturalne zasoby przyrodnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na parki i lasy kieszonkowe, parki i ogrody miejskie, łąki kwietne, korytarze ekologiczne, jak również niecki retencyjne, zielone dachy czy tzw. małą architekturę (ławki, stojaki na rowery, leżaki, hamaki, donice, kraty pod drzewa, pergole). Uzupełnieniem projektu mogą być też elementy dla owadów, ptaków czy małych zwierząt np. budki lęgowe, domki dla owadów, karmniki, mosty dla wiewiórek itp.    

Finansowanie tych projektów będzie jednak uzależnione od bezpośredniego i silnego powiązania takiej inwestycji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Można w tym celu postawić np. tablice edukacyjne poświęcone zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności, tablice z informacjami o kwiatach i krzewach lub gatunkach zwierząt występujących na danym terenie czy tablice informujące ile tlenu wyprodukuje drzewo.

Beneficjentami mogą być nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale też m.in. parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Na konkurs przeznaczono 3 mln zł. Wnioski można składać od 31 stycznia do 15 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2023 r.

Konkurs jest ogłoszony w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Poleć innym: