Potencjał lokalnej Europy

09.10.2019

Jakie są doświadczenia województwa podlaskiego w realizacji projektów społeczności lokalnych? O tym, podczas debaty 8 października 2019 roku, opowiedziała Wioletta Dąbrowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.

W dniach 7-10 października 2019 roku, już po raz 17., odbywa się Europejski Tydzień Regionów i Miast. To doskonała okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć i oczekiwań przed nowo wybranym Parlamentem Europejskim, a także kolegium Komisji Europejskiej. Wydarzenie jest wyjątkową okazją do wykazania, dlaczego regiony i miasta muszą pozostać filarami przyszłości Unii Europejskiej oraz, w jaki sposób polityka spójności przyczyniła się i nadal przyczynia się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE.

W ramach Tygodnia, pod przewodnictwem województwa podlaskiego, została zorganizowana debata „Polityka miejska i lokalne strategie rozwoju w nowej perspektywie finansowej”, poświęcona wymianie dobrych praktyk i omówieniu roli regionów we wzmacnianiu miejskiego wymiaru polityki spójności i wspieraniu lokalnych strategii rozwoju.

Wioletta Dąbrowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawiła podczas tej debaty doświadczenia województwa w realizacji projektów w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Dotyczy on działań podejmowanych w skali lokalnej. A podstawą realizacji projektów i otrzymania unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego są lokalne strategie rozwoju. To one wskazują problemy, potencjały i potrzeby „małych ojczyzn”.

RLKS został wprowadzony przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej 2014-2020. Bazuje na doświadczeniach z lat 2007-2013 i podejściu LEADER, które było realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Podlaskie jest jednym z dwóch polskich województw (obok kujawsko-pomorskiego), które zdecydowały się na jego realizację.

 

Poleć innym: